Chương 1. Các số 1, 2, 3 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 12 SGK Toán lớp 1

0
7434655

Chương 1.  Các số 1, 2, 3 –  Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 12 SGK Toán lớp 1

******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

 Viết các số 1, 2 ,3

Hướng dẫn giải

Học sinh tự viết tay các số 1, 2, 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số vào ô trống theo mẫu (vào ô trống):

 

viết số vào ô trống

Hướng dẫn giải

Hình 1: số 1

Hình 2: số 2

Hình 3: số 3 và số 1

Hình 4: số 3 và số 2.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp

viết số vào chấm tròn

Hướng dẫn giải

Hình a viết số 1.

Hình b vẽ ba chấm tròn.

Hình c viết số 2.

Hình d viết số 2.

Hình đ vẽ một chấm tròn.

Hình e viết số 3.

*****

“Có công mài sắt có ngày nên kim”

“Chúc các em học tập tốt”

 

>> XEM TIẾP: http://dehoctot.vn/chuong-1-cac-1-2-3-4-huong-dan-giai-bai-tap-1-2-3-4-trang-15-sgk-toan-lop-1-17771.html

Bình luận

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN