Casio Cực Trị Hàm Số

Ví dụ 1: Số điểm cực trị của hàm số

A.0 B.3 C.2 D.4

Hướng dẫn

Các em nhập hàm vào Table :

Start -4= End 4= Step 0.5=

Các em thấy nó có 3 cực trị, cứ đi lên tới đỉnh rồi xuống là cực đại, đi xuống dưới đáy rồi đi lên thì là cực tiểu nó như 1 đồ thị thu nhỏ mà nhìn vào đó em sẽ biết được max-min , cực trị, sự biến thiên, tương giao,….

Ví dụ 2: Cho hàm số (với là các tham số thực). Tìmđể hàm số đạt cực đại tại

A. Không tồn tại giá trị của . B. C. D.

Hướng dẫn

Các em thay từng giá trị m,n vào hàm rồi dùng Table : w7

Đáp án B:

Đáp án C: Sửa rồi các em ấn

Thấy nó thỏa mãn đúng yêu cầu là cực đại luôn vậy đáp án đúng là C