QUANG HỌC 11

CHƯƠNG I: QUANG HÌNH HỌC

A. SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

§1. Sự phản xạ ánh sáng.

1. Định luật phản xạ ánh sáng.

- Tia phản xạ (IR) nằm trong mặt phẳng tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

i' = 1

2. Gương phẳng.

Điểm ảnh A' nằm đối xứng với điểm vật A qua mặt gương.

HA' = - HA

3. Gương cầu.

- Phân loại.

- Đường đi của các tia sáng tới gương cầu.

* Các tia đặc biệt.

* Tia bất kỳ – Tiêu diện.

- Ảnh cho bởi gương cầu.

* Vật điểm A trên trục chính.

* Vật AB nhỏ, phẳng, đặt vuông góc trục chính.

- Thị trường của gương cầu lồi.

- Công thức gương cầu (đối chiếu với hình vẽ bên trên về ảnh của vật AB).

Đặt: SB = d = Khoảng cách vật.

SB’ = d' = Khoảng cách ảnh.

AB = h = Chiều cao của vật (> 0).

A'B' = h' = Chiều cao của ảnh.

Ta có: $\LARGE \frac{1}{d}+\frac{1}{d'}=\frac{1}{f}=\frac{2}{R}$

$\LARGE k=\frac{A'B'}{AB}=\frac{h'}{h}=-\frac{d'}{d}$ = độ phóng đại dài của ảnh.

Quy ước dấu: