Bài làm

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giấy đề nghị

Kính gửi Ban Giám hiệu Trường THCS Phan Đình Giót

Tên em là Nguyễn Trung Linh, lớp trưởng lớp 7A

Do yêu cầu của chương trình học và nhu cầu học tập của tập thể học sinh trong lớp, ngày... tháng... năm... tới, tập thể lớp 7A chúng em tổ chức tham quan học tập tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Vì vậy, thay mặt tập thể lớp, em viết giấy này đề nghị Ban Giám hiệu cấp giấy giới thiệu cho tập thể lớp chúng em để buổi tham quan học tập được tiến hành thuận lợi.

Chúng em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

Thay mặt tập thể lớp

Lớp trưởng

Nguyễn Trung Linh

(Đã kí)