Bài làm

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giấy đề nghị

Kính gửi cô Trần Thị Kim Giang, giáo viên chủ nhiệm lớp 7D Trường THCS Trần Nhân Tông.

Tên em là Ngô Bích Hương, lớp trưởng lớp 7D.

Giữa tháng 4/2009 là kì thi học kì, trong đó có môn Toán. Nhưng hiện nay trong lớp em có một số lượng không nhỏ học sinh vẫn băn khoăn về kiến thức cũng như phương pháp học và cách trình bày bài môn học này.

Vì vậy, thay mặt tập thể lớp, em viết giấy này đề nghị cô giáo cho phép chúng em tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về môn Toán có mời các thầy giáo phụ trách giảng dạy môn Toán khối 7 trong trường, một số bạn có thành tích học Toán tốt ở các lớp khác đến dự hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm học Toán.

Chúng em xin hứa sẽ chấp hành đúng kỉ luật của nhà trường trong buổi sinh hoạt chuyên đề đó.

Đà Nẵng, ngày... tháng... năm-

Thay mặt tập thể lớp

Lớp trưởng

Phạm Đức Duy

(Đã kí)