BÀI 43: DÂN CƯ, XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

1. Sơ lược lịch sử

Câu hỏi: Trong quá trình đấu tranh giành độc lập, các nước Trung và Nam Mĩ đã có những tiến bộ như thế nào trong việc phát triển kinh tế?

* Trả lời:

Các nước Trung và Nam Mĩ cùng chung lịch sử đấu tranh lâu dài giành độc lập và đang từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào nước ngoài và liên kết với nhau trong tổ chức kinh tế khu vực.

2. Dân cư

Câu hỏi: Nêu đặc điểm dân cư của Trung và Nam Mĩ?

* Trả lời:

Đa số dân cư Trung và Nam Mĩ là những người lai giữa người Âu gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với người gốc Phi và người bản địa Anh-điêng, có nền văn hóa Mĩ latinh.

Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao (trên 1,7%), dân cư phân bố không đều, tập trung trên các cửa sông, ven biển và các cao nguyên còn ở trong vùng nội địa, dân cư thưa thớt.

3. Đô thị hóa

Câu hỏi: Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm gì?

* Trả lời:

Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ mang tính tự phát. Tốc độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân đô thị chiếm 75%, nhưng gần một nửa dân đô thị đời sống vẫn còn khó khăn ở vùng ngoại ô, trong các khu nhà ổ chuột.

Câu hỏi: Quan sát hình 43.1 (SGK, trang 132), hãy cho biết:

- Sự phân bố các đô thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam Mĩ có gì khác với Bắc Mĩ.

- Nêu tên các đô thị ở Trung và Nam Mĩ có số dân trên 5 triệu người?

- Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ.

* Trả lời:

Sự khác nhau về sự phân bố các đô thị giữa Trung, Nam và Bắc Mĩ: Dân cư Trung và Nam Mĩ phân bố ở trên mạch núi An-đet, trong khi đó ở hệ thống Cooc-đi-e Bắc Mĩ, dân cư thưa thớt. Ở vùng đồng bằng: dân cư Trung, Nam Mĩ phân bố thưa thớt trên đồng bằng A-ma-dôn, ở Bắc Mĩ tập trung đông dân ở vùng đồng bằng trung tâm.

- Các đô thị lớn trên 5 triệu dân: Xao Pao-lô, Ri-ô đê Gia-nê-rô, Bu-ê-not Ai-ret.

- Những vấn đề xã hội nảy sinh: đời sống khó khăn, thiếu chỗ ở, thiếu việc làm, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội phát sinh,...

Câu hỏi: Quan sát hình 43.1, giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng của châu Mĩ

* Trả lời:

Ở châu Mĩ, một số vùng dân cư thưa thớt vì:

- Phía bắc Ca-na-đa do ảnh hưởng khí hậu khắc nghiệt, chỉ có một số người sinh sống (người E-xki-mô, người Anh-điêng).

- Các hệ thống Cooc-đi-e, vùng núi và cao nguyên Bắc Mĩ, phía nam An-đet, các đồng bằng A-ma-dôn, khí hậu nóng ẩm, rừng rậm, tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác.

Câu hỏi: Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với ở Bắc Mĩ như thế nào?

* Trả lời:

Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ mang tính chất tự phát, còn ở Bắc Mĩ quá trình đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa.

Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ diễn ra với tốc độ nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đặc điểm phân bố dân cư ở Trung và Nam Mĩ:

A. Phân bố không đều

B. Phần lớn tập trung ở cửa sông, ven biển

C. Các cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẻ

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Quan sát hình 43.1 (SGK) cho biết các đô thị nằm ở ven biển có số dân trên 5 triệu người?

A. Ri-ô-đê-Gia-nê-rô, Xao-pao-lô

B. Bu-ê-nốt Ai-rét, Xan-ti-a-gô

C. Lima

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Tỉ lệ dân đô thị ở Trung và Nam Mĩ chiếm bao nhiêu phần trăm dân số?

A. 65%

B. 70%

C. 75%

D. 80%

Câu 4: Trung và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hoá nhưng số dân đô thị phải sống ở ngoại ô, trong các khu nhà ổ chuột với những điều kiện khó khăn chiếm khoảng:

A. 15-25%

B. 25-35%

C. 35-45%

D. 45-55%

Câu 5: Các đô thị lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là các đô thị nào?

A. Xao-pao-lô

B. Ri-ô đê Gia-nê-rô

C. Bu-ê-nốt Ai-rét

D. Cả A, B, C đều đúng

ĐÁP ÁN

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: D