BÀI 42: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (Tiếp theo)

2. Sự phân hóa tự nhiên

* Câu hỏi: Quan sát hình 42.1, cho biết:

- Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào?

- Sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với khí hậu Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti?

* Trả lời:

- Trung và Nam Mĩ có gần đủ các kiểu khí hậu trên Trái Đất, dọc theo kinh tuyến 70° Tây, từ bắc xuống nam có các kiểu khí hậu gần xích đạo, xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới.

- Sự khác nhau giữa khí hậu lục địa Nam Mĩ với khí hậu Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti: Khí hậu lục địa Nam Mĩ có sự phân hóa phức tạp do vị trí lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ. Địa hình phân hóa đa dạng.

- Khí hậu eo Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti không phân hóa phức tạp do địa hình đơn giản, giới hạn lãnh thổ hẹp.

Câu hỏi: Trình bày sự khác biệt của thiên nhiên ở Trung và Nam Mĩ?

* Trả lời:

Thiên nhiên ở Trung và Nam Mĩ có sự khác biệt từ bắc xuống nam và từ thấp lên cao với các kiểu môi trường:

- Rừng xích đạo xanh quanh năm ở đồng bằng A-ma-dôn, rừng rậm nhiệt đới phía tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti.

- Rừng thưa và xavan ở phía tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti, đồng bằng Ô-ri-nô-cô

- Thảo nguyên Pam-pa, đồng bằng Pam-pa.

- Hoang mạc, bán hoang mạc: đồng bằng duyên hải tây An-đet, cao nguyên Pa-ta-gô-nia.

Do vị trí địa lí và địa hình thiên nhiên miền núi An-đet có sự phân hóa từ bắc xuống nam và từ chân núi lên đỉnh núi.

Ở dưới thấp vùng bắc và trung An-đét là rừng xích đạo xanh quanh năm. Vùng nam An-đet là rừng cận nhiệt và ôn đới.

Câu hỏi: Quan sát lược đồ 41.1 và 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu Trung và Nam Mĩ? Sự phân bố các kiểu khí hậu này có mối quan hệ như thế nào với sự phân bố địa hình?

* Trả lời:

Các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ:

- Khí hậu nhiệt đới và xích đạo: từ vĩ độ 10°B đến 28°N.

- Khí hậu cận nhiệt đới: 28°N đến 40°N.

- Khí hậu ôn đới: từ 40°N trở xuống.

Do địa hình khí hậu giữa khu tây (dãy An-đet) và khu đông (đồng bằng trung tâm và cao nguyên phía đông) của Nam Mĩ có sự phân hóa khác nhau.

Câu hỏi: Trình bày các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ?

* Trả lời:

- Rừng thưa và xavan phát triển ở vùng trung tâm và phía tây sơn nguyên Bra-xin.

- Thảo nguyên khô phát triển trên cao nguyên phía đông An-đet thuộc Ac-hen-ti-na.

- Rừng xích đạo điển hình nhất trên thế giới bao phủ đồng bằng A-ma-dôn.

- Hoang mạc A-ta-ca-ma ven biển phía Tây An-đet.

Câu hỏi: Quan sát hình 42.1, giải thích vì sao dải đất duyên hải phía tây An-đet lại có hoang mạc?

* Trả lời:

Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pe-ru chảy sát bờ biển làm cho hơi nước từ biển vào đi qua dòng biển này gặp lạnh ngưng đọng thành sương mù, không khí vào đất liền trở nên khô vì mất hơi nước, nên rất ít mưa, tạo điều kiện cho hoang mạc phát triển (hoang mạc A-ta-ca-na).

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Quan sát hình 42.2 (SGK) cho biết Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào?

A. Xích đạo

B. Nhiệt đới, cận nhiệt đới

C. Ôn đới

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển chủ yếu ở đồng bằng nào?

A. Ô-ri-nô-cô

B. Pam-pa

C. A-ma-dôn

D. Lap-la-ta

Câu 3: Rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu:

A. Phía đông eo đất Trung Mĩ

B. Quần đảo Ăng-ti

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 4: Thảm thực vật chủ yếu phân bố ở eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng-ti, đồng bằng Ô-ri-nô-cô là:

A. Rừng thưa

B. Xavan

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 5: Miền đồng bằng duyên hải phía tây của vùng Trung An-đet là vùng khô hạn nhất châu lục do:

A. Chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pe-ru

B. Quanh năm hầu như không có mưa

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 6: Thiên nhiên miền núi An-đet thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ chân núi lên đỉnh núi là do:

A. Vị trí địa lí

B. Địa hình

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

ĐÁP ÁN

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: C

Câu 6: C