BÀI LÀM

1.Đời người chỉ một gang tay,

Ai hay ngủ ngày còn có nửa gang.

2. Làm trai rửa bát quét nhà,

Vợ gọi thì: Dạ, bẩm bà tôi đây!

3. Một mâm có mấy đĩa ngon,

Dì ghẻ ăn hết để con nhịn thèm.

4. Bánh đúc bẻ ba,

Mắm tôm quẹt ngược, cửa nhà tan hoang.

5. Làm thì chẳng muốn bằng ai,

Ăn thì thứ nhất, thứ hai trong làng.

6. Con cò lặn lội bờ ao,

Hỡi cô yếm đào, lấy chú tôi chăng?

Chú tôi hay tửu hay tăm,

Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa.

Ngày thì ước những ngày mưa,

Đêm thì ước những đêm thừa trống canh.

7. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài,

Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng.

8. Cờ bạc là bác thằng bần,

Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm.

9. Sông bao nhiêu nước cho vừa.

Trai bao nhiêu vợ vẫn chưa bằng lòng.

10. Đàn ông một trăm lá gan,

Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.

11. Có tiền vợ vợ, chồng chồng,

Không tiền, chồng Đông, vợ Đoài.

12. Một vợ thì nằm giường lèo,

Hai vợ thì nằm chèo queo,

Ba vợ thì xuống chuồng heo mà nằm!

13. Mẹ em tham thúng xôi rền,

Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng.

Em đã bảo mẹ rằng đừng,

Mẹ hấm mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào.

Bây giờ chồng thấp vợ cao,

Như đôi đũa lệch so sao cho bằng?!

14. Có duyên lấy được chồng già,

Ăn cơm bỏ cháy, ăn gà bỏ xương.

15. Vô duyên lấy phải chồng già,

Ra đường người hỏi là cha hay chồng?

Nói ra đau đớn trong lòng,

Cái nợ đời em đấy, có phải chồng em đâu!

16. Chập chập rồi lại cheng cheng,

Con gà sống thiến để riêng cho thầy.

Đơm xôi thì đơm cho đầy,

Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưa.

17. Thầy cúng ngồi cạnh giường thờ,

Mồm thì lẩm bẩm, tay sờ đĩa xôi.

18. Hòn đất mà biết nói năng,

Thì thầy địa lí hàm răng chẳng còn.

19. Số cô chẳng giàu thì nghèo,

Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà.

Số cô có mẹ có cha,

Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.

Số cô có vợ có chồng,

Sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai.