ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

I. Cấu tạo và tính chất vật lí

Đồng ở ô số 29, chu kì 4, nhóm IB của bảng tuần hoàn.

* Đồng là kim loại màu đỏ, có khối lượng riêng lớn (D = 9,98 ), nóng chảy ở 1083°C. Đồng tinh khiết tương đối mềm dễ kéo dài và dát mỏng. Đồng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt chỉ kém Ag.

II. Tính chất hóa học

* Đồng là kim loại có tính khử yếu.

1. Tác dụng với phi kim

* Ở nhiệt độ thường, đồng có thể tác dụng với clo, brom nhưng rất yếu.

* Khi đun nóng tác dụng với một số phi kim như oxi, lưu huỳnh nhưng không tác dụng với , C.

2. Tác dụng với axit , đặc nóng

III. Hợp chất của đồng

1. Đồng (II) oxit, CuO

* CuO là chất rắn màu đen, không tan trong nước.

* CuO là oxit bazơ, tác dụng với axit.

* CuO là chất oxi hóa, bị khử bởi , CO,...

2. Đồng (II) hiđroxit

là chất rắn màu xanh, không tan trong nước, nhưng tan trong dung dịch do tạo phức

là một bazơ, bị nhiệt phân

3. Muối đồng (II)

• Dung dịch muối đồng (II) có màu xanh

• Dung dịch dùng trong nông nghiệp chữa bệnh mốc sương cho cà chua, khoai tây. Đồng cacbonat bazơ dùng để pha chế sơn vô cơ màu xanh, màu lục.