NƯỚC CỨNG

I. Khái niệm

Nước cứng là nước có chứa nhiều ion

II. Phân loại nước cứng

a) Nước cứng tạm thời là nước cứng có chứa ion (do các muối phân li ra).

b) Nước cứng vĩnh cửu là nước cứng chứa nhiều ion (do các muối phân li ra).

III. Tác hại của nước cứng

Nước cứng gây nhiều tác hại cho đời sống và sản xuất.

- Làm mất tác dụng tẩy rửa của xà phòng (do ).

- Nấu thức ăn lâu chín, giảm mùi vị.

- Đóng cặn trong nồi hơi, lâu ngày nồi hơi mau hư hỏng hay bị nổ.

IV. Nguyên tắc và các phương pháp khử độ cứng của nước (làm mềm nước).

1. Nguyên tắc

Loại bỏ hoặc giảm bớt các ion ra khỏi nước cứng dưới dạng chất không tan.

2. Các phương pháp khử độ cứng của nước

a) Phương pháp kết tủa

• Đun nóng: Phương pháp này chỉ khử được độ cứng tạm thời.

• Dùng hóa chất để kết tủa các ion . Các hóa chất thường dùng là ...

(khử độ cứng tạm thời)

b) Phương pháp trao đổi ion: Cho nước cứng đi qua chất nhựa trao đổi ion (ionit), ở đây các ion bị hấp thụ và được trao đổi bởi các ion hay của nhựa.

V. Nhận biết ion trong dung dịch

Để chứng minh sự có mặt của các cation hoặc (không kể các anion) ta dùng dung dịch muối chứa sẽ tạo kết tủa hoặc , sau đó sục khí vào dung dịch nếu kết tủa tan ra chứng tỏ sự có mặt của hoặc trong dung dịch ban đầu.