CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Giải các hệ phương trình (bài 72 và bài 73)

72.

Hướng dẫn giải

73.

Hướng dẫn giải

Giải các phương trình (từ bài 74 đến bài 78)

74.

Hướng dẫn giải

75.

Hướng dẫn giải

76.

Hướng dẫn giải

.

77.

Hướng dẫn giải

78.

Hướng dẫn giải

a) Hàm số nghịch biến, hàm số y = x + 4 đồng biến trên R. Các đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại một điểm duy nhất. Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị có nghiệm duy nhất x = -1.

b) Hai hàm số đều nghịch biến trên R.

Tổng là hàm số nghịch biến trên R. Suy ra phương trình có nghiệm duy nhất x = 2.

79. Giải các hệ phương trình :

Hướng dẫn giải