DÀN Ý

Các ý chính:

1. Nêu ngắn gọn về nhà thơ Xuân Diệu và thơ ông trước Cách mạng, vị trí của đoạn trích.

- Ngô Xuân Diệu (1916 – 1985) - “nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh), làm thơ, viết văn, nghiên cứu, phê bình văn học, dịch thuật. Trước Cách mạng, có hai tập thơ Thơ thơ, Gửi hương cho gió, tập văn xuôi Phấn thông vàng.

- Đoạn trích trong bài Vội vàng, rút trong tập Thơ thơ (1938).

2. Hai câu đầu đoạn trích: Thời gian đi qua rất nhanh không thể gì níu kéo.

3. Sáu câu tiếp: Thiên nhiên vũ trụ vô hạn, tồn tại vĩnh cửu, trong khi đó cuộc đời của con người có hạn. Vì vậy Xuân Diệu cảm thấy lo lắng, băn khoăn, có thể nói là hốt hoảng trước hiện thực phũ phàng, có ước vọng hành động chạy đua với thời gian.

4. Hai câu tiếp: Xuân Diệu rất nhạy cảm với thời gian qua đi (“Mùi năm tháng đều rớm bị chia phôi - Khắp núi sông vẫn than thầm tiễn biệt”).

5. Tất cả các ý trên đều nói lên một điều: Xuân Diệu có ý thức khẳng định cái tôi cá nhân. Người đọc cũng cảm nhận được Xuân Diệu là một con người ham sống, yêu đời, luôn mong muốn giao hòa với đời, với mọi người.