• Dạng 4. Tìm số phức thoả mãn một hệ thức cho trước
 • Ví dụ 4.9. (Câu 32, Đề minh hoạ môn Toán kì thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT)

  Cho số phức z = 2 + 5i. Tìm số phức \[\text{w}=iz+\overline{z}\].

  A. w = 7 - 3i.

  B. w = -3 - 3i.

  C. w = 3 + 7i.

  D. w = -7 – 7i.

  Hướng dẫn giải

  Ta có w = i(2+5i) + 2 - 5i =2i – 5 + 2 - 5i = -3 - 3i.

  Vậy ta chọn B.

  Ví dụ 4.10. Số phức z thoả mãn \[\left| \frac{z-2i}{z+i} \right|=2\] và \[\left| \frac{z-1}{z-3} \right|=1\] là:

  A. 2 - 2i.

  B. 1 - 2i.

  C. 2 + i.

  D. 2 + 2i.

  Hướng dẫn giải

 • Cách 1. Gọi \[z=x+yi(x,y\in \mathbb{R})\] thì ta có:
 • \[\left| \frac{z-1}{z-3} \right|=1\Leftrightarrow x=2.\]

  \[\left| \frac{z-2i}{z+i} \right|=2\Leftrightarrow \frac{\sqrt{4+{{(y-2)}^{2}}}}{\sqrt{4+{{(y+1)}^{2}}}}=2\Leftrightarrow y=-2.\]

  Vậy ta chọn A.

 • Cách 2. Sử dụng máy tính cầm tay thay các phương án đã cho vào hai biểu thức trên ta suy ra A là phương án đúng.