VIẾT BÀI VĂN SỐ 2 - VĂN TỰ SỰ

A. YÊU CẦU

- Vận dụng kiến thức đã học, chọn một đề bài trong các đề đã cho thực hành viết một bài văn tự sự có kết hợp miêu tả cảnh vật, con người, hành động.

- Rèn kĩ năng diễn đạt, trình bày.

B. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

I. ĐỀ BÀI THAM KHẢO

Đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.

Đề 2. Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.

Đề 3. Kể lại một trận chiến đấu ác liệt mà em đã đọc, đã nghe kể hoặc đã xem trên màn ảnh.

Đề 4. Đã có lần em cùng bố, mẹ (hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong ngày lễ Tết. Hãy viết bài văn kể về buổi đi thăm đáng nhớ đó.

II. YÊU CẦU

Bài làm cần phải kết hợp sử dụng yếu tố miêu tả.

Gợi ý

Em phải thực hiện các bước sau đây:

1. Tìm hiểu đề: Xác định yêu cầu đề (đề bài kể về đối tượng nào, có cần kết hợp giữa kể với các thao tác khác (miêu tả, viết thư) không?).

2. Tìm ý: nhớ lại hoặc tưởng tưởng ra câu chuyện (nhân vật, sự việc diễn biến...); lựa chọn ngôi kể.

3. Lập dàn ý:

- Mở bài: giới thiệu về câu chuyện sẽ kể.

- Thân bài: trình bày diễn biến sự việc.

Chú ý: xác định nhân vật kể chuyện, sắp xếp trình tự các sự việc theo diễn biến trước - sau hoặc theo trình tự đảo ngược từ hiện tại nhớ về quá khứ, dự định sử dụng miêu tả trong những tình tiết nào, để làm gì?

- Kết bài: kết thúc câu chuyện, nêu suy nghĩ của mình về kết cục câu chuyện hoặc ấn tượng về những gì đã xảy ra trong câu chuyện. Nêu bài học hoặc cảm nhận chung mà câu chuyện đã gợi ra.

4. Viết thành đoạn và cả bài.