Câu 1. Nghe - viết:

TRONG LỜI MẸ HÁT

Tuổi thơ chở đầy cổ tích

Dòng sông lời mẹ ngọt ngào

Đưa con đi cùng đất nước

Chòng chành nhịp võng ca dao.

Con gặp trong lời mẹ hát

Cánh cò trắng, dải đồng xanh

Con yêu màu vàng hoa mướp

“Con gà cục tác lá chanh”.

Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng dần xuống

Cho con ngày một thêm cao.

Mẹ ơi, trong lời mẹ hát

Có cả cuộc đời hiện ra

Lời ru chắp con đôi cánh

Lớn rồi con sẽ bay xa.

Trương Nam Hương

- Các em nghe thầy cô đọc hết câu mới viết.

- Khi viết xong, cần kiểm tra lại những chữ phải viết hoa, những chữ có âm đầu, âm cuối, dấu thanh dễ sai chính tả: Tuổi, chở, lời, cổ tích, ngọt ngào, chòng chành, nhịp võng, màu vàng, nôn nao, lời ru, lớn rồi...

Câu 2. Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Tên các cơ quan, tổ chức ấy được viết như thế nào?

CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM

Công ước về quyền trẻ em là văn bản quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện các quyền của trẻ em trên cơ sở thừa nhận trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt.

Việc soạn thảo Công ước được tiến hành từ năm 1979. Nhóm công tác của Liên hợp quốc đặc trách việc soạn thảo gồm đại diện của 43 nước thành viên Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc và một số cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc như Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế cùng khoảng 50 tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Quốc tế về bảo vệ trẻ em, Liên minh Quốc tế Cứu trợ trẻ em, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Cứu trợ trẻ em của Thuỵ Điển,...

Sau 10 năm soạn thảo, sửa đổi, ngày 20-11-1989, Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức thông qua. Từ ngày 2-9-1990, Công ước có hiệu lực, trở thành luật quốc tế. Đến tháng 12-1996, đã có 187 quốc gia tham gia Công ước.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên của châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em.

Theo Vũ Ngọc Bình

Tên các cơ quan, tổ chức:

- Liên hợp quốc.

- Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc.

- Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc.

- Tổ chức Lao động Quốc tế.

- Tổ chức Quốc tế về bảo vệ trẻ em.

- Liên minh Quốc tế Cứu trợ trẻ em.

- Tổ chức Ân xá Quốc tế.

- Tổ chức Cứu trợ trẻ em.

- Đại hội đồng Liên hợp quốc.

* Nhận xét:

- Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó (viết như tên riêng Việt Nam).

- Bộ phận thứ ba là tên địa lí nước ngoài (Thuỵ Điển - phiên âm theo âm Hán Việt).

- Các chữ: về, của không viết hoa vì là quan hệ từ.