Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau:

a) Thế nào là kể chuyện?

- Là kể về một chuỗi sự việc có đầu, có cuối; liên quan đến một hay nhiều nhân vật.

- Mỗi câu chuyện đều chứa đựng một điều có ý nghĩa. Ví dụ: Sự tích hồ Ba Bể, Thạch Sanh, Thánh Gióng, Cây khế,...

b) Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?

Tính cách của nhân vật được thể hiện qua hành động, lời nói, suy nghĩ và ngoại hình của nhân vật.

- Hành động của nhân vật nói lên tính cách của nhân vật.

Ví dụ: Ba hành động khác nhau của ba anh em sau bữa ăn trong truyện Ba anh em.

- Lời nói, ý nghĩ của nhân vật nói lên tính cách của nhân vật.

Ví dụ: Lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin thể hiện tấm lòng nhân hậu của cậu.

- Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu góp phần nói lên tính cách hoặc thân phận của nhân vật.

Ví dụ: Đặc điểm ngoại hình của chị Nhà Trò trong truyện Dế Mèn phiêu lưu kí nói lên tính cách yếu đuối, thân phận thấp kém, hay bị bắt nạt của chị.

c) Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?

Cấu tạo dựa theo cốt truyện, gồm 3 phần:

- Mở đầu (mở bài theo kiểu trực tiếp hoặc gián tiếp).

- Diễn biến (thân bài).

- Kết thúc (kết bài không mở rộng hoặc mở rộng).

Câu 2. Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn ý trả lời đúng nhất:

AI GIỎI NHẤT?

Trong rừng, Thỏ, Nhím và Sóc đều nổi tiếng là thông minh, nhanh trí. Nhưng ai giỏi nhất thì chưa có dịp thi tài. Vì thế, không ai chịu ai. Mấy cậu liền tổ chức một cuộc thi và mời cô Gõ Kiến làm trọng tài, ra đề thi rồi chấm luôn.

Gõ Kiến phát cho mỗi bên hai chục hạt đậu ván và ra điều kiện: Ai ăn lâu hết nhất thì thắng cuộc.

Thỏ ăn dè mỗi ngày nửa hạt, ăn được 40 ngày. Nhím cứ ba ngày mới ăn một hạt, được 60 ngày. Sóc ăn mỗi ngày 6 hạt. Ba ngày sau, túi của Sóc rỗng không.

Sang ngày thứ 61, Gõ Kiến cho biết:

- Nhím ăn được lâu nhất là giỏi nhất!

Sóc không chịu. Cậu ta kêu:

- Tôi vẫn còn!

Gõ Kiến hỏi:

- Còn mà túi lại rỗng không thế này?

Sóc thủng thẳng mời Gõ Kiến cùng Thỏ, Nhím đến một góc rừng và trỏ vào hai cây đậu ván lúc này đã leo vấn vít trên giàn:

- Đây! Tôi ăn ba ngày hết 18 hạt. Còn hai hạt nữa của tôi đấy!

Tất cả đều chịu Sóc là giỏi. Giỏi nhất.

Cái gì cũng thế, chỉ ăn thì mấy cũng hết.

Nhưng biết gieo trồng thì mãi mãi vẫn còn cái ăn.

Theo Phong Thu

1. Câu chuyện trên có mấy nhân vật?

a) Hai

b) Ba

c) Bốn

Ý c: Bốn

2. Tính cách của các nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?

a) Lời nói

b) Hành động

c) Cả lời nói và hành động

Ý c: Cả lời nói và hành động.

3. Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì?

a) Khen ngợi Sóc thông minh và có tài trồng cây, gieo hạt.

b) Khuyên người ta tiết kiệm.

c) Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.

Ý c: Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.