Câu 1. Nhớ - viết: Bầm ơi (từ đầu... đến tái tê lòng bầm.)

Nhớ lại bài thơ đã học thuộc lòng. Trước khi viết, các em có thể đọc lại vài lần. Chú ý các từ ngữ dễ sai chính tả: quê, gió núi, lâm thâm, ra, ruộng, run, lội, non, sớm sớm, trăm núi, ngàn khe, muôn nỗi,...

Câu 2. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo ứng với các ô trong bảng:

Tên cơ quan, đơn vị Bộ phận thứ nhất Bộ phận thứ hai Bộ phận thứ ba
a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết
c) Công ti Dầu Khí Biển Đông Công ti Dầu Khí Biển Đông

* Kết luận:

- Tên các cơ quan, đơn vị được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

- Bộ phận thứ ba là các danh từ riêng (Bế Văn Đàn, Đoàn Kết, Biển Đông) viết hoa theo quy tắc viết tên người, tên địa lí Việt Nam - viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

Câu 3. Viết tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng:

a) Nhà hát tuổi trẻ (Nhà hát Tuổi trẻ)

b) Nhà xuất bản giáo dục (Nhà xuất bản Giáo dục)

c) Trường mầm non sao mai (Trường Mầm non Sao Mai)