ĐỀ BÀI: Khi xây dựng chương trình công tác của liên đội trong năm học, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau đây:

1. Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn (nhân kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 - 3).

2. Thi nghi thức Đội.

3. Triển lãm về các chủ đề Bảo vệ môi trường, Yêu hoà bình, Uống nước nhớ nguồn,...

4. Quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai.

5. Gặp gỡ, giao lưu với học sinh các trường kết nghĩa hoặc với các bạn thiếu nhi quốc tế đang sống và học tập ở Việt Nam.

Em hãy lập chương trình cho một trong các hoạt động nói trên (hoặc cho một hoạt động mà trường em dự kiến tổ chức).

* Tham khảo cách lập chương trình dưới đây:

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP ỦNG HỘ THIẾU NHI VÀ NHÂN DÂN CÁC TỈNH BỊ LŨ LỤT Ở MIỀN TRUNG

(Lớp 5B)

I. MỤC ĐÍCH

- Giúp học sinh hiểu rõ tình hình lũ lụt ở miền Trung; thông cảm với đồng bào và các bạn thiếu nhi đang trong cơn hoạn nạn.

- Nhận thức đúng mục đích của việc quyên góp ủng hộ là thể hiện tinh thần tương thân tương ái Lá lành đùm lá rách.

- Có hành động ủng hộ thiết thực.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Họp lớp để thông báo việc nhận quà ủng hộ: Lớp trưởng chủ trì.

- Lập Ban chỉ huy đợt quyên góp gồm: Lớp trưởng, Chi đội trưởng, các tổ trưởng.

- Nhận quà: Tổ trưởng của 4 tổ.

- Đóng gói, chuyển quà: Ban chỉ huy và một số bạn nữ.

III. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

1. Chiều thứ sáu (1/10): Họp lớp.

+ Thông báo về tình hình thiên tai, kêu gọi các bạn nhiệt tình ủng hộ. (Lớp trưởng).

+ Trao đổi ý kiến, thống nhất các loại quà tặng: quần áo, sách vở, giấy, bút, tiền...

+ Thành lập Ban chỉ huy của đợt quyên góp.

+ Phân công công việc:

- 4 tổ trưởng thu quà tặng theo từng loại (ghi tên người tặng, số lượng quà) chuyển cho bạn chỉ huy.

2. Sáng thứ hai (4/10): Nhận quà.

- Tổ trưởng tổ 1: nhận quần áo.

- Tổ trưởng tổ 2: nhận giày dép.

- Tổ trưởng tổ 3: nhận sách vở, giấy bút...

- Tổ trưởng tổ 4: nhận tiền.

3. Chiều thứ hai (4/10):

- Ban chỉ huy nhận quà từ các tổ trưởng, thống kê, đóng gói, nộp cho trường.

- Lớp trưởng tổng kết, báo cáo trước lớp.