Câu 1. Nghe - viết:

Bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (từ Một hôm... đến vẫn khóc.)

- Các em nghe thầy cô đọc hết câu mới viết.

- Khi viết xong, cần kiểm tra lại những chữ phải viết hoa, những chữ có âm đầu, âm cuối, dấu thanh thường sai chính tả: cỏ xước, thui thủi, kiếm bữa, nghèo túng, vặt chân, cậy khoẻ,...

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Không thể ...ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình ...ở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo ...ẳn, chắc ...ịch. Đôi ...ông mày không tỉa bao giờ, mọc ...oà xoà tự nhiên, ...àm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.

Thứ tự điền như sau: lẫn, nở, lẳn, nịch, lông, loà, làm.

b) an hay ang?

- Mấy chú ng... con d... hàng ng... lạch bạch đi kiếm mồi.

Thứ tự điền như sau: ngan, dàn, ngang.

Lá bàng đang đỏ ngọn cây,

Sếu gi... m... lạnh đang bay ng... trời.

Thứ tự điền như sau: giang, mang, ngang.

Câu 3. Giải các câu đố sau:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào.

(Là cái gì ? - Cái la bàn)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang:

Hoa gì trắng xoá núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa gì ? - Hoa ban)