Câu 1. Nhớ - viết: 4 khổ đầu bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ.

- Nhớ lại bài thơ đã học thuộc lòng. Trước khi viết, các em có thể đọc lại vài lần.

- Chú ý các từ ngữ hay viết sai chính tả: nếu, lạ, hạt giống, nảy mầm, chớp mắt, đầy quả, ngọt lành, ngủ dậy, người lớn, đáy biển, máy bay, triệu vì sao, mãi mãi, trái ngon,... Viết xong, nên mở sách ra đối chiếu hoặc nhờ bạn kiểm tra giúp.

Câu 2. a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu

Trỏ lối ...ang mùa hè

Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ ... íu

Thắp mùa đông ấm những đêm thâu

Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu

Chạm đầu lưỡi - chạm vào ...ức nóng.

Mạch đất ta dồi dào ...ức ...ống

Nên nhành cây cũng thắp ...áng quê hương.

Thứ tự điền như sau: sang, xíu, sức, sức sống, sáng.

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

ÔNG TRẠNG NỒI

Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ngạc nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nho đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuơ hàn vi, vì phai ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hoi mượn nồi cua nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bưa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đô đạt.

Thứ tự điền như sau: nổi, đỗ, thưởng, đỗi, chỉ, nhỏ, Thuở, phải, hỏi, của, bữa, để, đỗ.

Câu 3. Viết lại các câu sau cho đúng chính tả:

- Tốt gổ hơn tốt nước xơn.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

- Sấu người, đẹp nết.

Xấu người, đẹp nết.

- Mùa hè cá xông, mùa đông cá bễ.

Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể.

- Trăng mờ còn tõ hơn xao,

Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi.

Trăng mờ còn tỏ hơn sao,

Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

* Giải nghĩa các câu tục ngữ trên:

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Nước sơn là vẻ bên ngoài. Nước sơn bóng bẩy mà gỗ xấu thì đồ vật chóng hư hỏng. Con người có tâm tính tốt hơn hẳn kẻ chỉ đẹp ở hình thức bên ngoài.

- Xấu người, đẹp nết: Người vẻ ngoài xấu nhưng tính nết tốt.

- Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể: Mùa hè ăn cá sông (cá nước ngọt) thì ngon. Mùa đông ăn cá biển thì ngon.

- Trăng mờ còn tỏ hơn sao / Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi: Hàm ý người ở địa vị cao, giỏi giang hay giàu có dù sa sút thế nào cũng còn hơn những người khác. Quan niệm này không hoàn toàn đúng đắn.