Câu 1. Nghe - viết:

NGƯỜI CHIẾN SĨ GIÀU NGHỊ LỰC

Trong trận chiến đấu giải phóng Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, Lê Duy Ứng bị thương nặng. Anh đã quệt máu chảy từ đôi mắt bị thương vẽ một bức chân dung Bác Hồ. Tác phẩm của người thương binh hỏng mắt đã gây xúc động cho đồng bà cả nước. Từ đó đến nay, hoạ sĩ Lê Duy Ứng đã có hơn 30 triển lãm tranh, tượng; đoạt 5 giải thưởng mĩ thuật quốc gia và quốc tế. Nhiều tác phẩm của anh được đặt trân trọng trong các bảo tàng lớn của đất nước.

- Các em nghe thầy cô đọc hết câu mới viết.

- Khi viết xong, cần kiểm tra lại những chữ phải viết hoa, những chữ có âm đầu, âm cuối, dấu thanh thường sai chính tả: Lê Duy Ứng, hỏng mắt, họa sĩ, triển lãm, giải thưởng, mĩ thuật, trân trọng, bảo tàng,...

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hay ch

NGU CÔNG DỜI NÚI

Ngày xưa, ở ...ung Quốc có một cụ già ...ín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai ...ái núi Thái Hàng và Vương Ốc ...ắn ngang đường vào nhà, Ngu Công hằng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi.

Có người ...ê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói: “Ngày nào tôi cũng đào. Tôi ...ết thì con tôi đào. Con tôi chết thì ...áu tôi đào. ...áu tôi chết, còn có ...ắt của tôi đào. Họ hàng nhà tôi ...uyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi ...ẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng”.

...ời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai ...ái núi ra xa để cụ có lối đi lại.

Thứ tự điền âm đầu như sau: Trung, chín, trái, chắn, chê, chết, cháu, cháu, chắt, truyền, chẳng, Trời, trái.

b) Tiếng có vần ươn hay ương:

Bạch Thái Bưởi luôn có ý chí ... lên, không bao giờ buồn nản, chán ... trước thất bại. Vì vậy, ông đã thành đạt trên thương... . Cuộc cạnh tranh với những chủ tàu người Hoa từ sau ngày khai ... công ti vận tải ... thuỷ chứng tỏ tài kinh doanh của ông. Tỏ tường tâm lý khách hàng, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người Việt, ông đã thắng các chủ tàu người Hoa, lập được một công ti lúc thịnh ... có tới ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ. Ông xứng đáng với danh hiệu “bậc anh hùng kinh tế” mà người đương thời khen tặng.

Thứ tự điền từ như sau: vươn, chường, trường, trương, đường, vượng.