Câu 1. Tìm các từ:

a) Nói lên ý chí, nghị lực của con người.

quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm, kiên cường, kiên quyết, vững tâm, vững chí, vững dạ, vững lòng,...

b) Nêu lên những thử thách đối với ý chí, nghị lực của con người.

khó khăn, gian khó, gian khổ, gian nan, gian truân, gian lao, thử thách, thách thức, ghềnh thác, chông gai, bão táp,...

Câu 2. Đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1:

a) Từ thuộc nhóm a: quyết tâm

Nhờ quyết tâm học tập, bạn Hà đã đạt được kết quả khá cao.

b) Từ thuộc nhóm b: gian nan

Con đường đến với học vấn là con đường gian nan.

* Các em tự đặt câu với những từ khác.

Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công.

Bạn Tùng lớp em viết chữ rất xấu. Cô giáo và các bạn động viên bạn Tùng tập viết. Sau mấy tháng, chữ Tùng đã đẹp hẳn lên. Thi học kì I, môn Chính tả bạn ấy đạt điểm 10. Mẹ Tùng khen: Có chí thì nên; Có công mài sắt, có ngày nên kim.