Câu 1. Nghe - viết:

Kéo co (từ Hội làng Hữu Trấp... đến chuyển bại thành thắng.)

- Các em nghe thầy cô đọc hết câu mới viết.

- Khi viết xong, cần kiểm tra lại những chữ phải viết hoa, những chữ có âm đầu, âm cuối, dấu thanh thường sai chính tả: Hữu Trấp, Quế Võ, Bắc Ninh, tổ chức, ganh đua, khuyến khích, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, trai tráng, giáp, hạn chế, keo đầu, chuyển,...

Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ:

a) Chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

- Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân: nhảy dây.

- Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật: múa rối.

- Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu: giao bóng.

b) Chứa tiếng có các vần ât hoặc âc, có nghĩa như sau:

- Ôm lấy nhau và cố sức làm cho đối phương ngã: đấu vật.

- Nâng lên cao một chút: nhấc.

- Búp bê nhựa hình người, bụng tròn, hễ đặt nằm là bật dậy: lật đật.