I. Nhận xét:

1. Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao.

a/ Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?

b/ Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách và dụng cụ thí nghiệm như thế?

2. Các câu hỏi ấy là của ai và để hỏi ai?

a/ Câu hỏi của Xi-ôn-cốp-xki, dùng để tự hỏi mình.

b/ Câu hỏi của một bạn học, dùng để hỏi Xi-ôn-cốp-xki.

3. Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi?

a/ Các dấu hiệu nhận biết: từ vì sao và dấu chấm hỏi.

b/ Các dấu hiệu nhận biết: từ thế nào và dấu chấm hỏi.

4. Câu hỏi và dấu chấm hỏi dùng để làm gì?

- Câu hỏi (còn gọi là câu nghi vấn) dùng để hỏi về những điều chưa biết.

- Phần lớn câu hỏi là để hỏi người khác, nhưng cũng có những câu dùng để tự hỏi mình.

- Câu hỏi thường có các từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, không...). Khi viết, cuối câu hỏi có dấu chấm hỏi (?).

II. Luyện tập:

Câu 1. Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay và ghi vào bảng sau:

TT Câu hỏi Câu hỏi của ai? Để hỏi ai? Từ nghi vấn
1

Bài: Thưa chuyện với mẹ

- Con vừa bảo gì?

- Ai xui con thế?

Mẹ Cương

Mẹ Cương

Cương

Cương

thế

2

Bài: Hai bàn tay

- Anh có yêu nước không?

- Anh có thể giữ bí mật không?

- Anh có muốn đi với tôi không?

- Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền?

- Anh sẽ đi với tôi chứ?

Bác Hồ

Bác Hồ

Bác Hồ

Bác Lê

Bác Hồ

Bác Lê

Bác Lê

Bác Lê

Bác Hồ

Bác Lê

có...không

có...không

có...không

đâu

chứ

Câu 2. Chọn khoảng 3 câu trong bài văn hay chữ tốt. Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn về các nội dung liên quan đến từng câu.

M: Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.

+ Thuở đi học, chữ Cao Bá Quát thế nào?

Chữ ông rất xấu.

+ Chữ ai xấu?

Chữ Cao Bá Quát.

+ Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém?

Vì chữ ông rất xấu.

+ Vì sao nhiều bài văn của Cao Bá Quát dù hay vẫn bị điểm kém?

Vì chữ xấu.

* Tham khảo cách đặt câu hỏi sau:

1. Về nhà, bà kể lại câu chuyện, khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận.

- Về nhà bà cụ làm gì?

Về nhà, bà cụ kể lại chuyện vừa xảy ra cho Cao Bá Quát nghe.

- Bà cụ kể lại chuyện gì?

Bà cụ kể lại chuyện bị quan cho lính đuổi bà ra khỏi huyện đường.

- Vì sao Cao Bá Quát ân hận?

Cao Bá Quát ân hận vì chữ mình viết trong đơn quá xấu, quan không đọc được nên bà cụ bị đuổi khỏi cửa quan, do đó không giải được nỗi oan.

2. Từ đó, ông dốc sức luyện viết chữ sao cho đẹp.

- Cao Bá Quát dốc sức để làm gì?

- Vì sao Cao Bá Quát dốc sức luyện chữ?

- Cao Bá Quát dốc sức luyện viết chữ từ khi nào?

3. Ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt.

- Vì sao Cao Bá Quát nổi danh?

- Cao Bá Quát nổi danh là người như thế nào?

- Vì sao Cao Bá Quát nổi danh là người văn hay chữ tốt?

Câu 3. Em hãy đặt một câu hỏi để tự hỏi mình

- Vì sao mình không giải được bài tập này?

- Chữ mình tại sao lại xấu thế?

- Không biết mình có thể học võ được không?

- Bạn này trông quen quá! Không biết mình đã gặp ở đâu nhỉ?