Câu 1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. Xếp các trò chơi sau vào ô thích hợp trong bảng: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.

- Trò chơi rèn luyện sức mạnh: kéo co, vật

- Trò chơi rèn luyện sự khéo léo: nhảy dây, lò cò, đá cầu

- Trò chơi rèn luyện trí tuệ: ô ăn quan, cờ tướng, xếp hình

* Giới thiệu một số trò chơi có thể các em chưa biết:

- Ô ăn quan: Hai người thay phiên nhau bốc những viên sỏi từ các ô nhỏ (ô dân) lần lượt rải lên những ô to (ô quan) để “ăn” những viên sỏi to trên các ô to ấy; chơi đến khi "hết quan, tàn dân, thu quân, bán ruộng” thì kết thúc; ai ăn được nhiều quan hơn thì thắng.

- Lò cò: Dùng một chân vừa nhảy vừa di động một viên sỏi trên những ô vuông vẽ trên mặt đất.

- Xếp hình: Xếp những hình bằng gỗ hoặc bằng nhựa có hình dạng khác nhau thành những hình khác nhau (người, ngôi nhà, con chó, ô tô,...).

Câu 2. Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây, theo mẫu:

Thành ngữ, tục ngữ Chơi với lửa Ở chọn nơi, chơi chọn bạn Chơi diều đứt dây Chơi dao có ngày đứt tay
Nghĩa
Làm một việc nguy hiểm +
Mất trắng tay +
Liều lĩnh ắt gặp tai họa +
Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống +

Câu 3. Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn:

a) Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi: Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

b) Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ: Chơi với lửa.