Câu 1. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng hiền.

- Hiền dịu (dịu hiền): hiền hậu và dịu dàng.

- Hiền đức: phúc hậu, hay thương người.

- Hiền hậu: hiền lành và trung hậu.

- Hiền hoà: hiền lành và ôn hoà.

- Hiền lành: hiền và tốt với mọi người, không làm hại ai.

- Hiền tài: có đủ đức và tài.

- Hiền thảo: (người phụ nữ) ăn ở tốt với người trên trong gia đình như ông bà, bố mẹ,...

- Hiền từ: hiền hậu, giàu lòng thương người.

b) Chứa tiếng ác.

- Ác nghiệt: độc ác và cay nghiệt.

- Ác độc (độc ác): tàn nhẫn, thâm hiểm.

- Ác ôn: kẻ tàn bạo, gây nhiều tội ác với nhân dân.

- Ác hại: gây tác hại lớn.

- Ác khẩu: hay nói những lời tàn nhẫn, độc ác.

- Tàn ác: độc ác và tàn nhẫn.

- Ác liệt: dữ dội, gây nhiều thiệt hại.

- Ác cảm: cảm giác không tốt, không ưa thích đối với người nào đó.

- Ác mộng: giấc mơ đáng sợ, thấy nhiều tai hoạ.

- Ác quỷ: quỷ dữ.

- Ác thú: thú dữ.

- Tội ác: tội nghiêm trọng, tội lớn.

Câu 2. Xếp các từ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng: nhân ái, tàn ác, bất hoà, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, hung ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo.

Cột có dấu + để ghi các từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết. Cột có dấu – để ghi các từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết.

Bảng từ

+ -
Nhân hậu M: nhân từ,... M: độc ác,...
Đoàn kết M: đùm bọc,... M: chia rẽ,...

* Xếp như sau là đúng:

+ -
Nhân hậu nhân từ, nhân ái, hiền hậu, phúc hậu, đôn hậu, trung hậu. độc ác, tàn ác, hung ác, tàn bạo.
Đoàn kết đùm bọc, cưu mang, che chở. chia rẽ, bất hoà, lục đục.

Câu 3. Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn (đất, cọp, bụt, chị em gái) điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ dưới đây?

a) Hiền như ...

c) Dữ như ...

b) Lành như ...

d) Thương nhau như ...

Điền như sau là đúng:

a/ Hiền như bụt.

c/ Dữ như cọp.

b/ Lành như đất.

d/ Thương nhau như chị em gái.

Câu 4. Em hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ dưới đây như thế nào?

a) Môi hở răng lạnh.

c) Nhường cơm sẻ áo.

b) Máu chảy ruột mềm.

d) Lá lành đùm lá rách.

a/ Môi hở răng lạnh:

- Nghĩa đen: Môi và răng là hai bộ phận của miệng người. Môi che chở, bao bọc bên ngoài răng. Môi hở thì răng lạnh.

- Nghĩa bóng: Những người có quan hệ ruột thịt gần gũi hoặc xóm giềng của nhau thì phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Một người yếu kém hoặc bất hạnh thì những người khác cũng bị ảnh hưởng theo.

b/ Máu chảy ruột mềm:

- Nghĩa đen: Máu chảy thì đau tận trong ruột gan.

- Nghĩa bóng: Một người thân chẳng may gặp nạn thì những người khác trong gia đình đều đau đớn, xót xa.

c/ Nhường cơm sẻ áo:

- Nghĩa đen: Nhường cơm, nhường áo cho nhau.

- Nghĩa bóng: Giúp đỡ, san sẻ cho nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

d/ Lá lành đùm lá rách:

- Nghĩa đen: Lấy lá lành bọc lá rách cho khỏi hở.

- Nghĩa bóng: Người khoẻ giúp người yếu. Người đầy đủ giúp người thiếu thốn. Người may mắn giúp người bất hạnh. Ý nghĩa chung là chỉ tình cảm tương thân tương ái.