Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

- Các em tự luyện đọc trôi chảy và diễn cảm các bài Một người chính trực, Tre Việt Nam, Những hạt thóc giống, Gà trống và Cáo, Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca. Kết hợp trả lời những câu hỏi về nội dung bài học để kiểm tra kỹ năng đọc, hiểu của mình.

- Đọc thuộc lòng các bài thơ đã học.

Câu 2. Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc:

a) Nguyễn Hiền:

Nguyễn Hiền đã thành đạt nhờ thông minh và có ý chí, nghị lực vượt khó rất cao trong học tập.

b) Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi:

Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi kiên nhẫn, khổ công luyện vẽ, sau nhiều năm mới thành tài.

c) Xi-ôn-cốp-xki:

Xi-ôn-cốp-xki là người tài giỏi, kiên trì hiếm có.

d) Cao Bá Quát:

Cao Bá Quát rất kì công trong việc luyện chữ viết.

e) Bạch Thái Bưởi:

Bạch Thái Bưởi là nhà kinh doanh tài cao, chí lớn.

* Em tự đặt các câu khác.

Câu 3. Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn:

a) Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao?

- Có chí thì nên.

- Có công mài sắt, có ngày nên kim.

- Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.

b) Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn?

- Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

- Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

- Thất bại là mẹ thành công.

- Thua keo này ta bày keo khác.

c) Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác?

- Ai ơi đã quyết thì hành

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!

- Hãy lo bền chí câu cua

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!