Câu 1. Chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn (tự tin, tự trọng, tự kiêu, tự ti, tự hào, tự ái) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Ai cũng khen bạn Minh, lớp trưởng lớp em, là con ngoan trò giỏi. Minh phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà, nhưng luôn luôn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, chưa bao giờ để ai phiền trách điều gì. Cô chủ nhiệm lớp em thường bảo: “Minh là một học sinh có lòng ... ”. Là học sinh giỏi nhất trường nhưng Minh không ... . Minh giúp đỡ các bạn học kém rất nhiệt tình và có kết quả, khiến những bạn hay mặc cảm, ... nhất cũng dần dần thấy ... hơn vì học hành tiến bộ. Khi phê bình, nhắc nhở những bạn mắc khuyết điểm, Minh có cách góp ý rất chân tình, nên không làm bạn nào... . Lớp 4A chúng em rất ... về bạn Minh.

Sắp xếp theo thứ tự sau: tự trọng, tự kiêu, tự ti, tự tin, tự ái, tự hào.

Câu 2. Chọn từ ứng với mỗi nghĩa sau:

* Từ:

- trung thành

- trung hậu

- trung kiên

- trung thực

- trung nghĩa

* Nghĩa:

- Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng, tổ chức hay với người nào đó.

- Trước sau như một, không gì lay chuyển nổi.

- Một lòng một dạ vì việc nghĩa.

- Ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như một.

- Ngay thẳng, thật thà.

Chọn từ ứng với từng nghĩa như sau là thích hợp:

- Trung thành: là một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng, tổ chức hay với người nào đó.

- Trung hậu: là ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như một.

- Trung kiên: là trước sau như một, không gì lay chuyển nổi.

- Trung nghĩa: là một lòng một dạ vì việc nghĩa.

- Trung thực: là ngay thẳng, thật thà.

Câu 3. Xếp các từ ghép trong ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa của tiếng trung (trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu, trung kiên, trung tâm).

a) Trung có nghĩa là “ở giữa”.

trung thu, trung bình, trung tâm

b) Trung có nghĩa là “một lòng một dạ”.

trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung hậu, trung kiên

Câu 4. Đặt câu với mỗi từ đã cho trong bài tập 3.

* Tham khảo các câu dưới đây:

- Tết Trung thu, Bác Hồ thường gửi thư thăm hỏi các cháu nhi đồng.

- Bạn Nam học lực vào loại trung bình.

- Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thương mại và công nghiệp lớn nhất nước.

- Bộ đội ta rất trung thành với lí tưởng cách mạng.

- Dân tộc Việt Nam có truyền thống trung nghĩa từ lâu đời.

- Trung thực là đức tính đáng quý mà mỗi học sinh cần phải có.

- Phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang.

- Mẹ Suốt là một tấm gương trung kiên, bất khuất.

* Các em tự đặt thêm một số câu khác.