Câu 1. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây:

a/ Hăng hái nhất và khoẻ nhất là bác cần trục.

b/ Trước giờ học, chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ.

c/ Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

d/ Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê.

a/ Hăng hái nhất và khoẻ nhất là ai? (bác cần trục)

b/ Trước giờ học, các em thường làm gì? (rủ nhau ôn bài cũ)

c/ Bến cảng như thế nào? (lúc nào cũng đông vui)

d/ Bọn trẻ xóm em hay thả diều ở đâu? (ngoài chân đê)

Câu 2. Đặt câu hỏi với mỗi từ sau: ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu.

- Ai học giỏi nhất lớp?

- Cái gì dùng để lợp nhà?

- Hằng ngày, bạn làm gì để giúp gia đình?

- Khi nhỏ, chữ viết của Cao Bá Quát thế nào?

- Vì sao Cao Bá Quát phải ngày đêm luyện viết?

- Bao giờ chúng em được đi tham quan?

- Nhà bạn ở đâu?

* Các em tự đặt thêm các câu hỏi khác.

Câu 3. Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây?

a/ Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không?

b/ Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không?

c/ Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à?

Các từ in đậm trong câu là từ nghi vấn:

a/ Có phải chú bé Đất trở thành chủ Đất Nung không?

b/ Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không?

c/ Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à?

Câu 4. Với mỗi từ hoặc cặp từ nghi vấn vừa tìm được, đặt một câu hỏi.

- Có phải hồi nhỏ, chữ của bạn rất xấu không?

- Hôm nay là sinh nhật của bạn, phải không?

- Bạn thích chơi bóng đá à?

* Các em tự đặt thêm câu.

Câu 5. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi?

a Bạn có thích chơi điều không?

b/ Tôi không biết bạn có thích chơi điều không?

c/ Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất?

d/ Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy?

e/ Thử xem ai khéo tay hơn nào?

* Trong số 5 câu đã cho, có 2 câu là câu hỏi:

a/ Bạn có thích chơi diều không? (Hỏi bạn điều mình chưa biết.)

d/ Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy? (Hỏi bạn điều mình chưa biết.)

* 3 câu không phải là câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi:

b/ Tôi không biết bạn có thích chơi diều không. (Nêu ý kiến của người nói.)

c/ Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất. (Nêu đề nghị.)

e/ Thử xem ai khéo tay hơn nào. (Nêu đề nghị.)