Câu 1. Xếp các từ có tiếng chỉ sau đây vào hai nhóm trong bảng: chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.

* Tham khảo cách xếp sau:

Chí có nghĩa là rất, hết sức (biểu thị mức độ cao nhất). chí phải, chí lí, chí thân, chí tình, chí công
Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích tốt đẹp.

ý chí, chí khí, chí hướng, quyết chí

Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực?

a) Làm việc liên tục, bền bỉ. (kiên trì)

b) Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn. (nghị lực)

c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ. (kiên cố)

d) Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc. (chí tình, chí nghĩa)

Dòng b: nêu đúng nghĩa của từ nghị lực.

Câu 3. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống?

Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu ... . Bị liệt cả hai tay, em buồn nhưng không... . Ở nhà, em tự tập viết bằng chân. ... của em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học. Trong quá trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu ... , nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng ... học hành. Cuối cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt ... trở thành thầy giáo và được tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú.

Thứ tự điền như sau: nghị lực, nản chí, quyết tâm, kiên nhẫn, quyết chí, nguyện vọng.

Câu 4. Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì?

a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Vàng phải thử trong lửa mới biết vàng thật hay giả. Người phải thử thách trong gian nan mới biết rõ nghị lực và tài năng.

b) Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

Từ nước lã mà làm thành hồ (bột loãng), từ tay không (không có gì) mà dựng nổi cơ đồ mới thật là tài ba, giỏi giang.

c) Có vất vả mới thanh nhàn

Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.

Phải vất vả lao động mới gặt hái được thành công. Không thể tự dưng mà thành đạt và được mọi người kính trọng.