Câu 1. Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì?

- Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.

Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến. → Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến. Nó cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.

- Rặng đào đã trút hết lá.

Rặng đào đã trút hết lá. → Từ đã bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút. Nó cho biết sự việc đã xảy ra.

Câu 2. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào chỗ trống?

a) Mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô ... thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. (đã)

b)

Sao cháu không về với bà

Chào mào ... hót vườn na mỗi chiều.

Sốt ruột, bà nghe chim kêu

Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na.

Hết hè, cháu vẫn ... xa

Chào mào vẫn hót. Mùa na ... tàn.

Thứ tự các từ điện như sau: đã, đang, sắp

Câu 3. Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng. Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ.

ĐÃNG TRÍ

Một nhà bác học đã làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông:

- Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.

Nhà bác học hỏi:

- Nó sẽ đọc gì thế?

Câu 1: thay đã bằng đang; Câu 2: bỏ đang; Câu 3: thay sẽ bằng đang