1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.

2. Chữa bài:

a) Đọc lại bài làm, lời nhận xét của cô giáo (thầy giáo) trong bài, đọc những chỗ mắc lỗi.

b) Tham gia chữa lỗi mà cô giáo (thầy giáo) đề nghị chữa chung: lỗi về ý, lỗi về bố cục bài, lỗi về cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả.

c) Tự chữa bài làm của em.