Câu 1. Nghe - viết:

MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC

Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện.

- Các em nghe thầy cô đọc hết câu mới viết.

- Khi viết xong, cần kiểm tra lại những chữ phải viết hoa, những chữ có âm đầu, âm cuối, dấu thanh thường sai chính tả: Vinh Quang, Chiêm Hoá, Đoàn Trường Sinh, Hanh, quãng đường, khúc khuỷu, gập ghềnh, quản, cõng, nhiều năm liền, tuyển, giỏi,...

Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn:

TÌM CHỖ NGỒI

Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát (sau / xau), bà trở lại và hỏi ông ngồi đầu hàng ghế (rằng / rằn):

- Thưa ông! Phải (chăng / chăn) lúc ra ngoài tôi vô ý giẫm vào chân ông?

- Vâng, nhưng (sin / xin) bà đừng (băng khoăng / băn khoăn), tôi không (xao / sao)!

- Dạ không! Tôi chỉ muốn hỏi để (xem / sem) tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không.

Thứ tự chọn từ đúng như sau: sau, rằng, chăng, xin, băn khoăn, sao, xem.

- Về tính khôi hài của truyện: Ông khách ngồi ở đầu hàng ghế tưởng rằng người đàn bà đã giẫm phải chân ông hỏi thăm ông để xin lỗi. Hoá ra bà ta là người rất ranh ma. Bà ta chỉ hỏi để biết mình có trở lại đúng hàng ghế đã ngồi lúc nãy không mà thôi.

Câu 3. Giải các câu đố sau:

a) Để nguyên - tên một loài chim

Bỏ sắc - thường thấy ban đêm trên trời.

(Là chữ gì? - Chữ sáo bỏ dấu sắc thành chữ sao.)

b) Để nguyên - vằng vặc trời đêm

Thêm sắc - màu phấn cùng em tới trường.

(Là chữ gì ? - Chữ trăng thêm dấu sắc thành chữ trắng)