Câu 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.

Câu 2. Chữa bài:

a) Đọc lại bài làm, lời phê của cô giáo (thầy giáo) trong bài, đọc những chỗ mắc lỗi.

b) Tham gia chữa những lỗi cô giáo (thầy giáo) đề nghị chữa chung: lỗi về ý, lỗi về bố cục bài, lỗi về cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả.

c) Tự chữa bài làm của cá nhân:

- Tự chữa những lỗi cô giáo (thầy giáo) yêu cầu chữa trong bài của mình.

- Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi.

(Học sinh tự làm.)

Câu 3. Học tập những đoạn văn, bài văn tốt:

- Nghe đọc một vài đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn ở trong và ngoài lớp.

- Thảo luận để tìm ra cái hay, cái tốt của bài hoặc đoạn văn được thầy, cô giới thiệu.

(Học sinh tự làm.)

Câu 4. Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách hay hơn.

(Học sinh tự làm.)