Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

- Các em tự luyện đọc trôi chảy và diễn cảm các bài Vẽ trứng, Người tìm đường lên các vì sao, Văn hay chữ tốt, Chú Đất Nung, Cánh diều tuổi thơ. Kết hợp trả lời những câu hỏi về nội dung bài học để kiểm tra kỹ năng đọc, hiểu của mình.

- Đọc thuộc lòng các bài thơ đã học.

Câu 2. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm:

Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoe. Những em bé Hmông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân.

+ Các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn:

- Danh từ: buổi, chiều, xe, thị trấn, nắng, phố, huyện, em bé, mắt, mí, cổ, móng hổ, quần áo, sân, Hmông, Tu Dí, Phù Lá.

- Động từ: dừng lại, chơi đùa.

- Tính từ: nhỏ, vàng hoe, sặc sỡ.

+ Đặt câu với các bộ phận câu được in đậm:

- Buổi chiều, xe làm gì?

- Nắng phố huyện như thế nào?

- Ai đang chơi đùa trước sân?