Câu 1. Nhớ - viết:

Truyện cổ nước mình (từ đầu... đến nhận mặt ông cha của mình.)

Nhớ lại bài thơ đã học thuộc lòng. Trước khi viết, có thể đọc thầm lại vài lần. Chú ý các từ ngữ dễ sai chính tả: yêu, truyện, cách xa, nghe trong cuộc sống, thiết tha... Khi viết xong, các em có thể giở sách ra đối chiếu hoặc nhờ bạn kiểm tra.

Câu 2.

a) Điền vào ô trống tiếng có âm đầu là r, d hay gi?

- Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một buổi trưa nào, nồm nam cơn ... thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê.

- Diều bay, diều lá tre bay lưng trời. Sáo tre, sáo trúc bay lưng trời. ... đưa tiếng sáo, ... nâng cánh ...

Điền từ lần lượt như sau: gió, Gió, gió, diều

b) Điền vào chỗ trống ân hay âng:

- Vua Hùng một sáng đi săn

Trưa tròn bóng nắng nghỉ ch... chốn này

D... d... một quả xôi đầy

Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi.

Điền lần lượt như sau: chân, Dân, dâng

- Nơi ấy ngôi sao khuya

Soi vào trong giấc ngủ

Ngọn đèn khuya bóng mẹ

Sáng một v... trên s...

Nơi cả nhà tiễn ch...

Anh tôi đi bộ đội

Bao niềm vui nỗi đợi

Nắng nửa thềm nghiêng nghiêng.

Điền lần lượt như sau: vầng, sân, chân.