I. Nhận xét:

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Hàng trăm con voi đang tiến về bãi. Người các buôn làng kéo về nườm nượp. Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng. Các bà đeo những vòng bạc, vòng vàng. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ. Hôm nay, Tây Nguyên thật tưng bừng.

1. Tìm những câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.

- Câu 1: Hàng trăm con voi đang tiến về bãi.

- Câu 2: Người các buôn làng kéo về nườm nượp.

- Câu 3: Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng.

2. Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

- Câu 1: VN: đang tiến về bãi.

- Câu 2: VN: kéo về nườm nượp

- Câu 3: VN: khua chiêng rộn ràng.

3. Nêu ý nghĩa của vị ngữ.

Nêu hoạt động của người, vật trong câu.

4. Cho biết vị ngữ trong các câu trên do từ ngữ nào tạo thành. Chọn ý đúng:

a) Do danh từ và các từ kèm theo nó (cụm danh từ) tạo thành.

b) Do động từ và các từ kèm theo nó (cụm động từ) tạo thành.

c) Do tính từ và các từ kèm theo nó (cụm tính từ) tạo thành.

Ý b là đúng.

5. Làm sao để nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

- Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? nêu lên hoạt động của người, con vật (hoặc đồ vật, cây cối được nhân hoá).

- Vị ngữ có thể là động từ hoặc động từ kèm theo một số từ ngữ phụ thuộc (cụm động từ).

II. Luyện tập:

Câu 1. Đọc và trả lời câu hỏi:

Cả thung lũng giống như một bức tranh thuỷ mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Thanh niên đeo gùi vào rừng. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần. Các bà, các chị sửa soạn khung cửi.

a) Tìm câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.

Câu 3: Thanh niên đeo gùi vào rừng.

Câu 4: Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.

Câu 5: Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.

Câu 6: Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

Câu 7: Các bà, các chị sửa soạn khung cửi.

b) Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

Câu 3: đeo gùi vào rừng.

Câu 4: giặt giũ bên những giếng nước.

Câu 5: đùa vui trước nhà sàn.

Câu 6: chụm đầu bên những ché rượu cần.

Câu 7: sửa soạn khung cửi.

Câu 2. Ghép các từ ngữ ở cột A và các từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì?

A

Đàn cò trắng

Bà em

Bộ đội

B

kể chuyện cổ tích

giúp dân gặt lúa

bay lượn trên cánh đồng

Ghép như sau là đúng:

Đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng.

Bà em kể chuyện cổ tích.

Bộ đội giúp dân gặt lúa

Câu 3. Quan sát tranh vẽ dưới đây rồi nói từ 3 đến 5 câu kể Ai làm gì? miêu tả hoạt động của các nhân vật trong tranh.

Giờ ra chơi, học sinh ùa ra sân trường. Góc này, các bạn nữ chơi nhảy dây. Góc kia, các bạn nam chơi đá cầu. Dưới gốc cây, mấy bạn túm tụm xem truyện tranh.