Câu 1. Đọc đoạn văn sau:

Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là luỹ tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

- Khi đọc, các em chú ý phân biệt từ đơn, từ phức. Từ phức đọc liền mạch hơn, nhanh hơn.

Câu 2. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng):

a) Tiếng chỉ có vần và thanh.

b) Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh.

* Tham khảo mô hình sau:

Tiếng Ví dụ Âm đầu Vần Thanh
a) Chỉ có vần và thanh ao ao ngang
b) Có đủ âm đầu, vần và thanh (tất cả các tiếng còn lại): dưới, tầm, cánh, chú, chuồn, bây, giờ, là, luỹ, tre, xanh...

dưới

tầm

cánh

chú

chuồn

...

d

t

c

ch

ch

...

ươi

âm

anh

u

uôn

...

sắc

huyền

sắc

sắc

huyền

...

* Các em tự điền tiếp theo mẫu.

Câu 3. Tìm trong đoạn văn trên các từ đơn, từ láy, từ ghép (câu 1):

+ Thế nào là từ đơn?

từ chỉ gồm một tiếng.

+ Thế nào là từ láy?

phối hợp những tiếng có âm hay vần giống nhau.

+ Thế nào là từ ghép?

ghép các tiếng có nghĩa lại với nhau.

- Từ đơn: dưới, tầm, cánh, chú, là, luỹ, tre, xanh, trong, bờ, ao, những, gió, rồi, cảnh, còn, tầng...

- Từ láy: chuồn chuồn, rì rào, rung rinh, thung thăng.

- Từ ghép: bây giờ, khoai nước, tuyệt đẹp, hiện ra, ngược xuôi, xanh trong, cao vút.

Câu 4. Tìm trong đoạn văn trên (câu 1):

+ Thế nào là danh từ?

Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị.)

+ Thế nào là động từ ?

Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

- Danh từ: tầm, cánh, chú, chuồn chuồn, tre, gió, bờ, ao, khóm, khoai nước, cảnh, đất nước, cánh đồng, đàn trâu, cỏ, dòng sông, đoàn thuyền, tầng, đàn cò, trời.

- Động từ: rì rào, rung rinh, hiện ra, gặm, ngược xuôi, bay.